Hermes Hippopotamus Cadena

Nếu các nữ thần túi xách đang lắng nghe tôi, thì họ đang chuẩn bị một chiếc birkin cho tôi vào mùa thu này. Cuối cùng cũng là lúc tôi đi sâu, về thời gian, phải không? Tình yêu tương lai của đời tôi, Hermes Birkin của tôi, tất nhiên sẽ cần phải để Hermes với các phụ kiện. Tôi có một bộ sưu tập Twillys, nhưng tôi dự định chọn Twilly hoàn hảo cho chiếc túi hoàn hảo của mình. Phụ kiện tôi thích nhìn thấy nhiều nhất trên túi Hermes là cadenas (bùa mê). Có sẵn bằng vàng hoặc bạc và palladi được mạ, hippopotamus cadena Hermes cung cấp một liên lạc hấp dẫn cho túi xách mà nó tô điểm. Khóa một chiếc cadena trên túi của bạn để thu hút sự chú ý hơn nữa. Mua qua Hermes trực tuyến với giá $ 285.

Và nếu các nữ thần Hermes đang lắng nghe, xin hãy nhớ rằng tôi đã rất tốt trong năm nay! ?